Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
19.01.2018
день - Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Організатор:Районна ДЮСШ Час проведення:19.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Спортивні зали ЗОШ району
08:00 - Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Смородьківка
10:00 - Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Організатор:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 10:00 Місце проведення:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
11:00 - Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 11:00 Місце проведення:Міський терцентр
20.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
21.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Організатор:Відділ освіти Час проведення:21.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Структурні підрозділи | Апарат райдержадміністрації | Загальний відділ | Положення про архівний підрозділ Куп'янської районної державної адміністрації
Положення про архівний підрозділ Куп'янської районної державної адміністрації

           ЗАТВЕРДЖЕНО

            Розпорядження голови

            райдержадміністрації

            11.03.2015 № 85

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний підрозділ

Куп'янської районної державної адміністрації

 

1. Згідно із Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” Куп'янська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація) створює архівний підрозділ (далі - архів) для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

2. Функції щодо ведення архіву покладаються на начальника загального відділу апарату райдержадміністрації (далі - особа, відповідальна за архів).

3. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та положенням про архів райдержадміністрації, яке розробляється на підставі цього Типового положення.

Положення про архів райдержадміністрації, що є джерелом формування Національного архівного фонду, погоджується з архівним відділом райдержадміністрації, після чого затверджується головою райдержадміністрації.

4. Архів працює відповідно до річного плану, який затверджує голова райдержадміністрації, і звітує перед ним про проведену роботу.

5. Коло службових обов'язків працівників архіву визначається посадовими інструкціями, які затверджує голова райдержадміністрації.

6. Основними завданнями архіву є:

приймання від управлінь та відділів райдержадміністрації, які не є юридичною особою (далі — структурних підрозділів) та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах райдержадміністрації;

участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ райдержадміністрації, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами) (далі - Правила), архівному відділу райдержадміністрації;

проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії райдержадміністрації проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу) та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;

підготовка, передавання та транспортування (за рахунок райдержадміністрації) документів Національного архівного фонду до архівного відділу райдержадміністрації;

участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників райдержадміністрації, які відповідають за роботу з документами.

7. Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:

вимагати від структурних підрозділів райдержадміністрації передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

повертати структурним підрозділам райдержадміністрації на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

давати структурним підрозділам райдержадміністрації рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;

запитувати від структурних підрозділів райдержадміністрації відомості, необхідні для роботи;

інформувати керівництво райдержадміністрації про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. До складу документів архіву входять:

документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами райдержадміністрації, та документи з кадрових питань (особового складу);

науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені райдержадміністрацією або одержані нею на законних підставах;

фонди особового походження працівників райдержадміністрації, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни, області, району;

документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій - попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані;

друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву райдержадміністрації;

довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архіві райдержадміністрації окремо.

9. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані із структурних підрозділів райдержадміністрації до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.

Науково-технічна документація передається до архіву райдержадміністрації у порядку, встановленому державними стандартами України.

Аудіовізуальні документи передаються до архіву райдержадміністрації одразу після завершення їх виробництва.

Електронні документи передаються до архіву райдержадміністрації відповідно до вимог, встановлених Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                              О.Кубрак

 

Єрмолаєнко

Переглядів: 21
Дата публікації: 14:13 04.02.2013
Версія для слабо- зорих