Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
19.01.2018
день - Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Організатор:Районна ДЮСШ Час проведення:19.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Спортивні зали ЗОШ району
08:00 - Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Смородьківка
10:00 - Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Організатор:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 10:00 Місце проведення:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
11:00 - Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 11:00 Місце проведення:Міський терцентр
20.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
21.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Організатор:Відділ освіти Час проведення:21.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Положення про загальний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

13.07.2016 № 392

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату

Куп’янської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації з метою забезпечення єдиного порядку роботи з документами в районній державній адміністрації, надання методичної допомоги в організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам районної державної адміністрації, здійснення контролю за виконанням розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, реалізації єдиної державної політики з питань роботи із зверненнями громадян, забезпечення прозорості та відкритості дільності районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації (далі - Регламент), Інструкцією з діловодства у Куп’янській районній державній адміністрації, Положенням про апарат Куп’янської районної державної адміністрації, Порядком роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого й виїзних прийомів громадян, Порядком обліку, використання, зберігання печаток і штампів в Куп'янській районній державній адміністрації, цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів, що затверджуються відповідно до Регламенту.

Відділ підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.4. Відділ при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

2. Основні завдання відділу

2.1. Документування діяльності районної державної адміністрації.

2.2. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті районної державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил.

2.3. Забезпечення технічного контролю за строками проходження службових документів в апараті районної державної адміністрації.

2.4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, що належать до компетенції відділу.

2.5. Редагування текстів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, перевірка відповідності їх проектів вимогам Інструкції з діловодства в Куп'янській районній державній адміністрації, Регламенту.

2.6. Надання методичної та практичної допомоги в організації роботи з питань, що належать до компетенції відділу, структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування.

2.7. Ведення архівної справи в апараті районної державної адміністрації.

2.8. Здійснення контролю за своєчасним виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України і депутатів місцевих рад (далі – контрольні документи), а також аналізу причин виникнення порушень під час виконання вимог зазначених документів та внесення пропозицій щодо їх усунення.

2.9. Підготовка інформаційних, аналітичних та інших матеріалів з питань виконання контрольних документів.

2.10. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання контрольних документів структурними підрозділами районної державної адміністрації.

2.11. Забезпечення реалізації державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.12. Забезпечення організації роботи із запитами на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

3. Функції відділу

3.1. Організовує і здійснює в установленому порядку ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації. Розробляє Інструкцію з діловодства у районній державній адміністрації (далі — Інструкція), керуючись Типовою Інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про затвердження Інструкції та внесення змін до неї.

3.2. Розробляє зведену номенклатуру справ районної державної адміністрації. Забезпечує тимчасове зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності районної державної адміністрації, використання відомостей, що містяться в цих документах для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

3.3. Здійснює реєстрацію документів, веде їх облік та здійснює контроль за своєчасним проходженням документів в апараті районної державної адміністрації.

3.4. Організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та передачу особі, відповідальній за архів.

3.5. Проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.

3.6. Здійснює редагування проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, надає допомогу працівникам апарату та структурним підрозділам районної державної адміністрації у правильному їх оформленні.

3.7. Здійснює реєстрацію розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації, інших документів і своєчасне розсилання їх копій адресатам.

3.8. Здійснює друкування службової документації.

3.9. Здійснює облік бланків, печаток та штампів районної державної адміністрації, забезпечує їх цільове використання та збереження.

3.10. Забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації організаційно-технічну підготовку засідань колегії районної державної адміністрації.

3.11. Оформлює протоколи засідань колегії районної державної адміністрації та нарад, які проводить голова районної державної адміністрації.

3.12. Забезпечує приймання від структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.

3.13. Забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату районної державної адміністрації проектів описів справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду України.

3.14. Удосконалює форми і методи роботи з документами, забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів.

3.15. Забезпечує впровадження та контролює дотримання в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації вимог Інструкції, Регламенту та національних стандартів, надає практичну і методичну допомогу з питань ведення діловодства.

3.16. Засвідчує гербовою печаткою документи, підписані головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації; печаткою загального відділу — копій документів, створених та тих, що зберігаються у районній державній адміністрації.

3.17. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними контрольними документами.

3.18. Здійснює контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід виконання контрольних документів.

3.19. Перевіряє стан виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади вимог контрольних документів, надає їм необхідну допомогу з цих питань.

3.20. Готує і систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування, територіальним органам центральних органів виконавчої влади письмові нагадування щодо закінчення строків виконання документів.

3.21. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для керівництва районної державної адміністрації щодо виконання контрольних документів.

3.22. Забезпечує реалізацію та аналіз державної політики з питань роботи із зверненнями громадян в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і разом з відповідними структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації узагальнює практику роботи із зверненнями громадян.

3.23. Здійснює попередній розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, готує за окремими із них пропозиції (у разі необхідності) голові районної державної адміністрації та його заступникам відповідно до розподілу обов'язків.

3.24. Здійснює опрацювання звернень громадян згідно з установленою звітно-обліковою документацією.

3.25. Здійснює організацію особистих прийомів громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками згідно з графіком, затвердженим головою районної державної адміністрації, здійснює попередній запис громадян.

Забезпечує проведення першочергового особистого прийому головою районної державної адміністрації жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

3.26. Отримує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформації (довідки, пояснення та інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, на їх підставі готує інформацію керівництву районної державної адміністрації.

3.27. За дорученням голови районної державної адміністрації або самостійно (відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”) надсилає до структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, організацій, установ і підприємств для розгляду пропозиції, заяви, скарги громадян.

3.28. Проводить особистий прийом громадян, створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними пропозицій, заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.

3.29. Аналізує виконання графіків особистих (в т.ч. виїзних) прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, надає відповідну інформацію до обласної державної адміністрації.

3.30. Вивчає практику роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо звернень громадян, одержує від них статистичні та інформаційні дані про надходження та розгляд пропозицій, заяв, скарг для аналізу і складання щоквартальних, річних звітів про підсумки роботи.

3.31. Надає практичну допомогу, консультує працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань роботи із зверненнями громадян.

3.32. Контролює стан роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування району.

3.33. Здійснює, відповідно до своїх повноважень, перевірки додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

3.34. Організовує проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації.

3.35. Надає, в межах своїх повноважень, роз'яснення громадянам щодо порядку звернення до органів державної влади і вирішення питань, порушених у зверненнях.

3.36. Здійснює статистичний облік звернень громадян на підставі Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

3.37. Забезпечує нерозголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян.

3.38. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, до районної державної адміністрації.

3.39. Надає консультації запитувачам публічної інформації під час оформлення запитів на інформацію.

3.40. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

3.41. Здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію.

3.42. Забезпечує надання роз'яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

3.43. Забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію.

3.44. Забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

3.45. Координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

3.46. Розміщує публічну інформацію, яка створюється в процесі діяльності відділу, на офіційному веб-сайті Куп'янської районної державної адміністрації.

3.47. Забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості суб’єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації.

3.48. Організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці у загальному відділі апарату районної державної адміністрації в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.

3.49. Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у тому числі нормативно-правового характеру, з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.50. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Права відділу

Відділ має право:

4.1. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.2. Вивчати стан діловодства у структурних підрозділах районної державної адміністрації і вимагати виконання встановлених правил роботи з документами.

4.3. Вносити на розгляд керівника апарату районної державної адміністрації проекти розпоряджень, доручень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку роботи з документами.

4.5. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками, з питань, що належать до його компетенції.

4.6. За дорученням голови районної державної адміністрації проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації перевірки своєчасності виконання контрольних документів.

4.7. Одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час вивчення стану виконання контрольних документів.

4.8. Перевіряти і контролювати своєчасний розгляд питань, порушених у заявах, скаргах і пропозиціях, що надійшли до районної державної адміністрації.

4.9. Готувати і подавати голові районної державної адміністрації та його заступникам інформацію про факти порушень виконавської дисципліни за результатами розгляду звернень громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

4.10. Контролювати виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, що приймаються з питань, порушених у пропозиціях, заявах і скаргах громадян.

4.11. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування матеріали, необхідні для прийому громадян, і запрошувати їх представників для надання пояснень.

4.12. Перевіряти стан роботи з розгляду заяв і скарг громадян, організації особистого прийому громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

4.13. Надавати методичну та практичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації щодо організації роботи із запитами на публічну інформацію.

4.14. Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.15. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, семінарах, зборах, засіданнях у керівництва і скликати наради з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5. Структура відділу

5.1. Структура і чисельність працівників відділу затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу, погодженим з керівником апарату районної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства України.

5.4. На посаду начальника відділу, спеціалістів та інших працівників відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з вимогами чинного законодавства України.

6. Начальник відділу

Начальник відділу:

6.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань.

6.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, контролює їх виконання, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо ефективності діяльності відділу.

6.3. Планує роботу відділу, забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи, організовує підготовку відповідних звітів.

6.4. Організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни.

6.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу.

6.6. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, Інструкції з діловодства в Куп'янській районній державній адміністрації, Інструкції з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

6.7. Вносить в установленому порядку подання керівництву щодо призначення, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень.

6.8. Контролює виконання встановлених правил роботи з документами в райдержадміністрації та організаціях, що належать до сфери її управління.

6.9. Доповідає керівнику установи про стан роботи з документами.

6.10. Взаємодіє з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації з питань забезпечення установи бланками документів, печатками та штампами.

6.11. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.12. Бере участь у засіданнях колегії, а також нарадах, які проводяться керівництвом районної державної адміністрації, апарату.

6.13. Організовує виконання запитів на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації.

6.14. За дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату виконує інші обов’язки.

6.15. На час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.

6.16. Має права, визначені цим Положенням.

Відділ має свою печатку.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації                          О.Кубрак

 

Єрмолаєнко

Переглядів: 5
Дата публікації: 14:27 24.09.2014
Версія для слабо- зорих