Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
19.01.2018
день - Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Організатор:Районна ДЮСШ Час проведення:19.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Спортивні зали ЗОШ району
08:00 - Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Смородьківка
10:00 - Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Організатор:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 10:00 Місце проведення:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
11:00 - Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 11:00 Місце проведення:Міський терцентр
20.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
21.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Організатор:Відділ освіти Час проведення:21.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Інформування громадськості щодо підготовки слухачів за спеціальностями в галузі знань "Державне управління" в новому навчальному році

В новому навчальному роцi 1485 слухачiв розпочнуть пiдготовку за

спецiальностями галузi знань «Державне управлiння»

у 26 вищих навчальних закладах

       З метою реалiзацii Стратегiї державної кадрової полiтики, що є складовою Нацiонального плану дiй щодо впровадження Програми економiчних реформ на 2010-2014 роки, частиною суспiльно-полiтичних реформ у рiзних галузях життедiяльностi держави, Нацдержслужба України забезпечуе координацiю професiйної пiдготовки державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування з урахуванням реальних кадрових потреб у сферi державного управлiння та ключових галузей економiки.

      Вiдповiдно до Закону Украiни «Про вищу ocвiтy» пiдготовка фахiвцiв для роботи в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування позицiонується як пiслядипломна ocвітa, тобто спецiалiзоване вдосконалення освiти та професiйної пiдготовки особи шляхом поглиблення, розширення i оновлення її професiйних знанъ, yмінь i навичок або отримання іншої спецiальностi на ocнoві здобутого ранiше освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста/магiстра та практичного досвiду.

     З урахуванням результатiв вивчення потреб органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо професiйного навчання державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування у 2013 роцi Нацдержслужба України на конкурснiй ocнoвi забезпечила в установленному порядку вiдбiр 26 вищих навчальних закладiв для пiдготовки за державним замовленням 1485 слухачiв за спецiальностями галузi знань «Державне управлiння», у тому числi за денною формою навчання - 190 осiб, за заочною - 1295 осiб. Державне замовлення видiлено Нацдержслужбi Украiiни вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнicтpiв Украiни вiд 20 травня 2013 року № 362 «Про державне замовлення на пiдготовку фахiвцiв, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, на пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовку кадрiв (пiслядипломна ocвiтa) для державних потреб у 2013 роцi».

     Професiйне навчання державних службовцiв здiйснюеться вищими навчальними закладами IV рiвня акредитацii, що лiцензованi та акредитованi за напрямом «Державне управлiння».

      Нацiональна мережа закладiв системи професiйного навчання включає:

 - Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi Украiни, її 4 регiональнi iнститути в мicтax .Днiпропетровську, Львовi, Одесi, Xapкoвi;

 - вищi навчальнi заклади, що лiцензованi та акредитованi для пiдготовки магiстрiв за спецiальностями галузi знань «Державне управлiння».

   Галузь знань «Державне управлiння» передбачає пiдготовку державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування за 12 спецiальностями:

 • державне управлiння 8.15010001

 • державна служба 8.15010002

 • управлiння суспiльним розвитком 8.15010003

 • державне управлiння у сферi нацiональної безпеки 8.15010004

 • державне управлiнrrя у сферi освiти 8.15010005

 • державне управлiння у сферi охорони здоров'я 8.150l0006

 • публiчна полiтика i управлiння 8.15010007

 • публічне адміністрування 8.15010008

 • місцеве самоврядування 8.15010009

 • регіональне управління 8.15010010

 • електронне врядування 8.15010011

 • парламентаризм та парламентська діяльність 8.15010012

     Строк навчання за денною формою за спеціальностями галузі знань «Державне управління», крім «Державної служби», становить 18 місяців, за заочною, вечірньою та заочно-дистанційною формами - 30 місяців. За спеціальністю «Державна служба» за денною формою - 12 місяців, за заочною формою, вечірньою та заочно-дистанційною - 22 місяці.

      В Національній академії державного управління при Президентові України готують державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорії посад за зазначеними спеціальностями, крім спеціальності «Державна служба».

     У вищих навчальних закладах, що ліцензовані та акредитовані за напрямом «Державне управління» та у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України здійснюється підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорії посад за спеціальністю «Державна служба» за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є:

 • «Адміністративний менеджмент»;

 • «Економіка»;

 • «Територіальне управління та місцеве самоврядування»;

 • «Соціальна сфера»;

 • «Правове забезпечення»;

 • «Кадровий менеджмент»;

 • «Управління державними інституціями»;

 • «Регіональне управління та місцеве самоврядування»;

 • «Державне регулювання АПК»;

 • «Економічна політика»;

 • «Бюджет і фінанси».

     Загальний аналіз діяльності вищих навчальних закладів вказує на те, що найбільш популярною формою підготовки є заочна форма навчання за державним замовленням, частина випускників з якої становить 64% від загальної кількості. Денна форма за державним замовленням становить 15%, відповідно денна форма на контрактній основі становить 7,7%, а заочна форма на контрактній основі - 12,5%.

      Крім цього, до процесу підготовки магістрів залучено близько сотні керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування загальнодержавного, обласного, районного/міського рівнів.

     Національне агентство України з питань державної служби проводить системну роботу з вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Спільно із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється моніторинг діяльності вищих навчальних закладів щодо якості підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління». Проводиться робота з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо моніторингу працевлаштування осіб, які мають дипломи за спеціальностями галузі знань «Державне управління». Тобто, комплексно вирішується питання забезпечення органів влади фахівцями, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання.

Переглядів: 1
Дата публікації: 09:28 24.09.2013
Версія для слабо- зорих