Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
21.06.2018
день - Виявлення осіб, потребуючих засоби пересування та реабілітації та своєчасне забезпечення ними громадян з обмеженими фізичними можливостями. Виявлення осіб, потребуючих засоби пересування та реабілітації та своєчасне забезпечення ними громадян з обмеженими фізичними можливостями. Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:УПСЗН каб.№5
день - Проведення роботи щодо оздоровлення пільгових категорій населення Проведення роботи щодо оздоровлення пільгових категорій населення Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:УПСЗН каб.№5
день - Проведення роботи з батьками дітей, які потребують соціального захисту Проведення роботи з батьками дітей, які потребують соціального захисту Організатор:Служба у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.ССД, територія району
08:00 - "Гаряча" телефонна лінія за номером 5-15-16 "Гаряча" телефонна лінія за номером 5-15-16 Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:21.06.2018 08:00 Місце проведення:УПСЗН каб.№2
09:00 - Засідання районного комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури Засідання районного комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:21.06.2018 09:00 Місце проведення:УПСЗН каб.№2
09:00 - Тематична бесіда "Вивчаємо закони України" Тематична бесіда "Вивчаємо закони України" Організатор:Куп'янський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Час проведення:21.06.2018 09:00 Місце проведення:Кабінет Куп'янського РЦСССДМ за адресою м.Куп’янськ, вул.Садова,52
09:30 - Засідання Координаційної ради Засідання Координаційної ради
1. Про склад опікунських сімей та якість виховання дітей у зазначених сім’ях.
2.Про реалізацію законодавства України з попередження насильства в сім’ях відносно дітей на території району.
3. Про результати соціального супроводу сімей з дітьми облікових категорій.
Організатор:Служба у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:21.06.2018 09:30 Місце проведення:Каб. ССД

22.06.2018
день - Виявлення осіб, потребуючих засоби пересування та реабілітації та своєчасне забезпечення ними громадян з обмеженими фізичними можливостями. Виявлення осіб, потребуючих засоби пересування та реабілітації та своєчасне забезпечення ними громадян з обмеженими фізичними можливостями. Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:УПСЗН каб.№5
день - Проведення роботи щодо оздоровлення пільгових категорій населення Проведення роботи щодо оздоровлення пільгових категорій населення Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:УПСЗН каб.№5
день - Проведення роботи з батьками дітей, які потребують соціального захисту Проведення роботи з батьками дітей, які потребують соціального захисту Організатор:Служба у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.ССД, територія району
08:00 - Особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Особистий прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:22.06.2018 08:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Перегляд літератури «Живе в народі пам`ять вічна» Перегляд літератури «Живе в народі пам`ять вічна» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:22.06.2018 09:00 Місце проведення:Центральна районна бібліотека
10:00 - Відправлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих закладів"Перлина Чорномор'я" м.Білгород-Дністровський та "Динамо", Львівської області. Відправлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих закладів"Перлина Чорномор'я" м.Білгород-Дністровський та "Динамо", Львівської області. Організатор:Сектор у справах молоді та спорту Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення: Міський автовокзал
10:00 - Мітинг до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Мітинг до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:с. Ковалівка Смородьківської сільської ради
12:00 - Участь голови райдержадміністрації Ситника М.М у селекторній нараді обласної державної адміністрації Участь голови райдержадміністрації Ситника М.М у селекторній нараді обласної державної адміністрації
Про підсумки введення житла в експлуатацію за І півріччя 2018 року
Організатор:Відділ організаційної роботи та масових комунікацій Час проведення:22.06.2018 12:00 Місце проведення:Студія селекторних нарад

23.06.2018
день - Виявлення осіб, потребуючих засоби пересування та реабілітації та своєчасне забезпечення ними громадян з обмеженими фізичними можливостями. Виявлення осіб, потребуючих засоби пересування та реабілітації та своєчасне забезпечення ними громадян з обмеженими фізичними можливостями. Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:УПСЗН каб.№5
день - Проведення роботи щодо оздоровлення пільгових категорій населення Проведення роботи щодо оздоровлення пільгових категорій населення Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:УПСЗН каб.№5
день - Випускні вечори Випускні вечори Організатор:Відділ освіти Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЗЗСО району
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Інформування громадськості щодо підготовки слухачів за спеціальностями в галузі знань "Державне управління" в новому навчальному році

В новому навчальному роцi 1485 слухачiв розпочнуть пiдготовку за

спецiальностями галузi знань «Державне управлiння»

у 26 вищих навчальних закладах

       З метою реалiзацii Стратегiї державної кадрової полiтики, що є складовою Нацiонального плану дiй щодо впровадження Програми економiчних реформ на 2010-2014 роки, частиною суспiльно-полiтичних реформ у рiзних галузях життедiяльностi держави, Нацдержслужба України забезпечуе координацiю професiйної пiдготовки державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування з урахуванням реальних кадрових потреб у сферi державного управлiння та ключових галузей економiки.

      Вiдповiдно до Закону Украiни «Про вищу ocвiтy» пiдготовка фахiвцiв для роботи в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування позицiонується як пiслядипломна ocвітa, тобто спецiалiзоване вдосконалення освiти та професiйної пiдготовки особи шляхом поглиблення, розширення i оновлення її професiйних знанъ, yмінь i навичок або отримання іншої спецiальностi на ocнoві здобутого ранiше освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста/магiстра та практичного досвiду.

     З урахуванням результатiв вивчення потреб органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо професiйного навчання державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування у 2013 роцi Нацдержслужба України на конкурснiй ocнoвi забезпечила в установленному порядку вiдбiр 26 вищих навчальних закладiв для пiдготовки за державним замовленням 1485 слухачiв за спецiальностями галузi знань «Державне управлiння», у тому числi за денною формою навчання - 190 осiб, за заочною - 1295 осiб. Державне замовлення видiлено Нацдержслужбi Украiiни вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнicтpiв Украiни вiд 20 травня 2013 року № 362 «Про державне замовлення на пiдготовку фахiвцiв, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, на пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовку кадрiв (пiслядипломна ocвiтa) для державних потреб у 2013 роцi».

     Професiйне навчання державних службовцiв здiйснюеться вищими навчальними закладами IV рiвня акредитацii, що лiцензованi та акредитованi за напрямом «Державне управлiння».

      Нацiональна мережа закладiв системи професiйного навчання включає:

 - Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi Украiни, її 4 регiональнi iнститути в мicтax .Днiпропетровську, Львовi, Одесi, Xapкoвi;

 - вищi навчальнi заклади, що лiцензованi та акредитованi для пiдготовки магiстрiв за спецiальностями галузi знань «Державне управлiння».

   Галузь знань «Державне управлiння» передбачає пiдготовку державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування за 12 спецiальностями:

 • державне управлiння 8.15010001

 • державна служба 8.15010002

 • управлiння суспiльним розвитком 8.15010003

 • державне управлiння у сферi нацiональної безпеки 8.15010004

 • державне управлiнrrя у сферi освiти 8.15010005

 • державне управлiння у сферi охорони здоров'я 8.150l0006

 • публiчна полiтика i управлiння 8.15010007

 • публічне адміністрування 8.15010008

 • місцеве самоврядування 8.15010009

 • регіональне управління 8.15010010

 • електронне врядування 8.15010011

 • парламентаризм та парламентська діяльність 8.15010012

     Строк навчання за денною формою за спеціальностями галузі знань «Державне управління», крім «Державної служби», становить 18 місяців, за заочною, вечірньою та заочно-дистанційною формами - 30 місяців. За спеціальністю «Державна служба» за денною формою - 12 місяців, за заочною формою, вечірньою та заочно-дистанційною - 22 місяці.

      В Національній академії державного управління при Президентові України готують державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорії посад за зазначеними спеціальностями, крім спеціальності «Державна служба».

     У вищих навчальних закладах, що ліцензовані та акредитовані за напрямом «Державне управління» та у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України здійснюється підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорії посад за спеціальністю «Державна служба» за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є:

 • «Адміністративний менеджмент»;

 • «Економіка»;

 • «Територіальне управління та місцеве самоврядування»;

 • «Соціальна сфера»;

 • «Правове забезпечення»;

 • «Кадровий менеджмент»;

 • «Управління державними інституціями»;

 • «Регіональне управління та місцеве самоврядування»;

 • «Державне регулювання АПК»;

 • «Економічна політика»;

 • «Бюджет і фінанси».

     Загальний аналіз діяльності вищих навчальних закладів вказує на те, що найбільш популярною формою підготовки є заочна форма навчання за державним замовленням, частина випускників з якої становить 64% від загальної кількості. Денна форма за державним замовленням становить 15%, відповідно денна форма на контрактній основі становить 7,7%, а заочна форма на контрактній основі - 12,5%.

      Крім цього, до процесу підготовки магістрів залучено близько сотні керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування загальнодержавного, обласного, районного/міського рівнів.

     Національне агентство України з питань державної служби проводить системну роботу з вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Спільно із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється моніторинг діяльності вищих навчальних закладів щодо якості підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління». Проводиться робота з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо моніторингу працевлаштування осіб, які мають дипломи за спеціальностями галузі знань «Державне управління». Тобто, комплексно вирішується питання забезпечення органів влади фахівцями, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання.

Переглядів: 45
Дата публікації: 09:28 24.09.2013
Версія для слабо- зорих