Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
Анонс подій
20.04.2018
09:00 - Засідання РМО вчителів Української мови та літератури Засідання РМО вчителів Української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.04.2018 09:00 Місце проведення:Відділ освіти
10:00 - Засідання Організаційного комітету І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2018 році Засідання Організаційного комітету І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2018 році Організатор:Сектор управління персоналом Час проведення:20.04.2018 10:00 Місце проведення:Районна державна адміністрація кабінет № 8
21.04.2018
08:00 - Всеукраїнський суботник "День з благоустрою території населених пунктів Куп’янського району" Всеукраїнський суботник "День з благоустрою території населених пунктів Куп’янського району"
Заплановано провести заходи по впорядкуванню території, у тому числі прибудинкової, вулиць та доріг, автотранспортних зупинок, парків, скверів, кладовищ, братські могили, меморіальні комплекси, місця почесних поховань, узбіччя доріг, лісосмуги, берега водойм. Заплановано провести благоустрій пам’ятників, побілку дерев, бордюрів.
В рамках "Дня з благоустрою" особлива увага буде приділятись ліквідації несанкціоновних сміттєзвалищ, висадці та обліку висаджених дерев та квітників.
Організатор:Куп’янська РДА Час проведення:21.04.2018 08:00 Місце проведення:Територія Куп’янського району

10:00 - Участь в зональних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» Участь в зональних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» Організатор:Директор БДЮТ Ліненко Л.В. Час проведення:21.04.2018 10:00 Місце проведення:м. Чугуїв
16:00 - Участь збірної команди Куп'янського району з волейболу в обласних фінальних Спартакіадних змаганнях з видів спорту серед районів області та міст обласного значення. Участь збірної команди Куп'янського району з волейболу в обласних фінальних Спартакіадних змаганнях з видів спорту серед районів області та міст обласного значення. Організатор: Сектор у справах молоді та спорту Час проведення:21.04.2018 16:00 Місце проведення:смт.Пісочин
22.04.2018
10:00 - Участь у шаховому турнірі на Кубок чемпіонки світу Анни Ушеніної Участь у шаховому турнірі на Кубок чемпіонки світу Анни Ушеніної Організатор:Директор БДЮТ Ліненко Л.В. Час проведення:22.04.2018 10:00 Місце проведення:На базі Палацу культури ім. В.Кошелєва смт. Ківшарівка
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Кошторис управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на 2011 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2002 р. N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2004 р. N 845) 
 

Затверджений у сумі 350357,00 грн.
триста п’ятдесят тисяч триста п’ятдесят сім грн. 00 коп
                        (сума літерами і цифрами)
Голова Куп’янської районної державної адміністрації
                                           (посада)
___________________ Г.В.КІВШАР
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
18.02.2011 р.
         (число, місяць, рік)                   М. П.
КОШТОРИС
на
2011 рік

00733174 Управління агропромислового розвитку Куп’янської районної державної адміністрації
                                                                    (код та назва бюджетної установи)
Харківська область, м. Куп’янськ________________________________________________________
                                                                      (найменування міста, району, області)

Вид бюджету _державний_______________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
790, Харківська обласна державна адміністрація
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7901010, здійснення виконавчої влади у Харківській області

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________)

(грн.) 

 Показники 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

350357,00

 

350357,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

350357,00

х

350357,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

250100 

х

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

250200 

х

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

- інші надходження, у т. ч. 

 

х

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) 

 

х

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) 

 

х

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) 

 

х

 

 

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

350357,00

 

350357,00

Поточні видатки 

1000 

350357,00

 

350357,00

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

256178,00

 

256178,00

Заробітна плата 

1111 

256178,00

 

256178,00

Грошове утримання військовослужбовців  

1112 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

93249,00

 

93249,00

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

225,00

 

225,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

1131 

35,00

 

35,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних) 

1134 

190,00

 

190,00

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

 

 

 

Оренда  

1136 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

 

 

 

Послуги зв'язку 

1138 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  

1150 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

705,00

 

705,00

Оплата теплопостачання 

1161 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

35,00

 

35,00

Оплата електроенергії  

1163 

210,00

 

210,00

Оплата природного газу 

1164 

440,00

 

440,00

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

20,00

 

20,00

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1170 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

1171 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1172 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

1310 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

 

 

 

Стипендії 

1342 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню 

1343 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон  

1350 

 

 

 

Капітальні видатки 

2000 

 

 

 

Придбання основного капіталу 

2100 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

 

 

 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

 

 

 

Капітальний ремонт 

2130 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2131 

 

 

 

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 

2132 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

2133 

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

2140 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду 

2141 

 

 

 

Реконструкція адміністративних об'єктів 

2142 

 

 

 

Реконструкція інших об'єктів 

2143 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2144 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

2300 

 

 

 

Капітальні трансферти 

2400 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

 

 

 

Нерозподілені видатки 

3000 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

 

 

 


 

____________
*
сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

 


 

Керівник  

 

____________ М.П.Бочарніков

(підпис)      (ініціали і прізвище) 

Головний спеціаліст - бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

18 лютого 2011 року
(число, місяць, рік)

М. П. 

____________ С.В.Кліміна

(підпис)     (ініціали і прізвище)  

 

Переглядів: 40
Дата публікації: 03:00 01.01.1970
Версія для слабо- зорих