Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
16.01.2018
день - Участь у ІІ ( обласному) етапі конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН (контрольна робота з біології, української мови, хімії, історії України та географії) Участь у ІІ ( обласному) етапі конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН (контрольна робота з біології, української мови, хімії, історії України та географії) Організатор:Відділ освіти Час проведення:16.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
день - Подання річної звітності закладів культури району Подання річної звітності закладів культури району Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:16.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Управління культури і туризму ХОДА
08:00 - Виїзний прийом громадян головою райдержадмініст­рації Ситником М.М. Виїзний прийом громадян головою райдержадмініст­рації Ситником М.М. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:16.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Лісна Стінка
09:00 - Прийом громадян в громадській приймальні з питань безоплатної первинної допомоги в приміщенні управління праці та соціального захисту населення Куп’янської райдержадміністрації Прийом громадян в громадській приймальні з питань безоплатної первинної допомоги в приміщенні управління праці та соціального захисту населення Куп’янської райдержадміністрації Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:16.01.2018 09:00 Місце проведення:УПСЗН каб.№ 4
13:00 - Проведення громадського обговорення з питання створення Петропавлівської об'єднаної територіальної громади Проведення громадського обговорення з питання створення Петропавлівської об'єднаної територіальної громади Організатор:Керівник апарату райдержадміністрації Кубрак О.О Час проведення:16.01.2018 13:00 Місце проведення:Ягідненська сільська рада
17.01.2018
08:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Польохою О.І. Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Польохою О.І. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:17.01.2018 08:00 Місце проведення:Громадська приймальня
14:00 - Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:УПСЗН каб.№ 2
14:00 - Проведення громадського обговорення з питання створення Петропавлівської об'єднаної територіальної громади Проведення громадського обговорення з питання створення Петропавлівської об'єднаної територіальної громади Організатор:Керівник апарату райдержадміністрації Кубрак О.О Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст.
18.01.2018
08:00 - "Гаряча" телефонна лінія за номером 5-15-16 "Гаряча" телефонна лінія за номером 5-15-16 Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:УПСЗН каб.№ 2
09:30 - Нарада заступників керівників ЗНЗ з виховної роботи. Нарада заступників керівників ЗНЗ з виховної роботи. Організатор:Відділ освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Відділ освіти
Докладніше
Пошук
Посилання
 


Консультативно-дорадчі органи | Колегія райдержадміністрації | Положення про колегію райдержадміністрації
Положення про колегію райдержадміністрації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

23.08.2016 № 476

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

2. Колегія районної державної адміністрації (далі — колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій і цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

6. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення ефективної співпраці з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

розширення міжнародного співробітництва у відповідних сферах діяльності;

формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, державні та регіональні програми, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

6) аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

7) аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

8) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;

9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

8. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник і заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

ІV. Організація роботи колегії

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом районної державної адміністрації та цим Положенням.

10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

11. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, місяць проведення засідань колегії.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше, ніж за 40 днів до початку року подають відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації погоджені з першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік.

Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

12. Затверджений план засідань колегії районної державної адміністрації на рік доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за два тижні до початку року.

13. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації. Підготовка розгорнутого плану і матеріалів на засідання колегії готуються в стислі терміни.

14. Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної держаної адміністрації не пізніше ніж за 30 днів до чергового засідання колегії готує доповідну записку голові районної державної адміністрації за підписом керівника апарату районної державної адміністрації з переліком питань для розгляду на засіданні колегії.

За результатами розгляду доповідної записки голова районної державної адміністрації визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії.

15. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації розробляє розгорнутий план підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації.

Розгорнутий план підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації попередньо погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації в стислі терміни доводиться до виконавців загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

16. Перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, протягом тижня після затвердження розгорнутого плану підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації визначають структурні підрозділи районної держаної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, визначають доповідача з кожного питання.

17. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, які відповідають за підготовку матеріалів на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучають їх до роботи з підготовки необхідних матеріалів.

18. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації, який за підписом керівника апарату районної державної адміністрації не пізніше ніж за п'ять днів (позапланового — за 2 дні) до засідання подає його для погодження голові районної державної адміністрації.

19. Структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, подаються матеріали (окремо з кожного питання) через загальний відділ апарату районної державної адміністрації:

1) проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання (візується виконавцем і першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

2) довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

3) проект рішення колегії (візується виконавцем, начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом з юридичних питань апарату районної державної адміністрації та першим заступником, заступником голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

4) проект розпорядження голови районної державної адміністрації (візується виконавцем, начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом з юридичних питань апарату районної державної адміністрації та першим заступником, заступником голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

5) список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та першим заступником, заступником голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

6) список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад (візується виконавцем та першим заступником, заступником голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

7) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і першим заступником, заступником голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

20. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть перший заступник, заступник голови і керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, які готують питання на розгляд колегії.

21. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше, ніж за 7 днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату районної державної адміністрації відповідно до пункту 19 цього Положення.

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Не пізніш як за два дні до засідання колегії всі документи подаються начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації голові районної державної адміністрації.

22. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день до засідання.

23. Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація цих запрошених здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації, інших учасників засідання – структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, відповідальними за підготовку питань порядку денного засідання колегії.

V. Порядок проведення засідання колегії

24. Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності – перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

25. Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

26. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

У разі коли член колегії не може бути присутнім на засіданні він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.

27. Порядок денний засідання та рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

28. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

29. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

30. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

31. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

32. У разі проведення спільних засідань колегій районної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

33. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

34. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником, заступником голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом з юридичних питань апарату районної державної адміністрації і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подає на розгляд голові колегії.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

35. Рішення колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і брав участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Рішення колегії з процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

36. Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться загальним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.

37. Технічний запис засідань колегії забезпечує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

38. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у загальному відділі апарату районної державної адміністрації.

39. Відділ організаційної роботи та масових комунікацій, загальний відділ апарату районної державної адміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

Керівник апарату районної державної адміністрації, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату районної державної адміністрації.

40. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації. Відділ фінансово-господарського забезпечення несе відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

41. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов'язків) та загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

42. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                            О.Кубрак

 

Кубрак

Переглядів: 6
Дата публікації: 10:27 11.06.2014
Версія для слабо- зорих