Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
19.01.2018
день - Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Організатор:Районна ДЮСШ Час проведення:19.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Спортивні зали ЗОШ району
08:00 - Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Смородьківка
10:00 - Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Організатор:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 10:00 Місце проведення:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
11:00 - Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 11:00 Місце проведення:Міський терцентр
20.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
21.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Організатор:Відділ освіти Час проведення:21.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Положення відділу економічного розвитку райдержадміністрації

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

1. Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, і в межах району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, Департаменту економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Відділ проводить свою діяльність на основі перспективних і поточних планів, що затверджуються заступником голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

5. Основними завданнями відділу є забезпечення на відповідній території:

- державної регіональної політики;

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної цінової політики;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- організації діяльності центру надання адміністративних послуг.

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програми економічного і соціального розвитку району;

8) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

9) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

10) готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки району;

11) розробляє проект програми розвитку малого і середнього підприємництва району, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

12) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

13) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

14) розробляє пропозиції щодо ефективного управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, вносить керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для забезпечення потреб території;

15) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

16) готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

17) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів у межах своїх повноважень;

18) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

19) сприяє ефективному і цільовому використанню бюджетних коштів;

20) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації , у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень. Розпорядження нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян

або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

21) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

22) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами;

23) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

25) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

26) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

28) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

29) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

30) здійснює повноваження делеговані районною радою;

31) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

32) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

33) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

34) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та за погодженням з Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та сектору, розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

13) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Керівник апарату районної державної адміністрації                                                     О.Кубрак

Мироненко

 
 
 
 
 
Переглядів: 11
Дата публікації: 10:32 25.09.2014
Версія для слабо- зорих