Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
18.01.2018
08:00 - "Гаряча" телефонна лінія за номером 5-15-16 "Гаряча" телефонна лінія за номером 5-15-16 Організатор:Управління праці та соціального захисту населення Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:УПСЗН каб.№ 2
09:30 - Нарада заступників керівників ЗНЗ з виховної роботи. Нарада заступників керівників ЗНЗ з виховної роботи. Організатор:Відділ освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Відділ освіти
19.01.2018
день - Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Організатор:Районна ДЮСШ Час проведення:19.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Спортивні зали ЗОШ району
08:00 - Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Смородьківка
10:00 - Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Організатор:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 10:00 Місце проведення:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
11:00 - Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 11:00 Місце проведення:Міський терцентр
20.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Докладніше
Пошук
Посилання
 


Зворотній зв'язок | Робота із зверненнями громадян в районній державній адміністрації | Розпорядження голови райдержадміністрації "Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації"
Розпорядження голови райдержадміністрації "Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації"

КУП’ЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Куп'янськ

від « 06 » травня 2015 р.                                                                                            № 141

 

Про утворення постійно діючої

комісії з питань розгляду звернень

громадян при районній

державній адміністрації

 

З метою виконання положень Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, забезпечення об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, керуючись статтями 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 

1. Утворити постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації та затвердити її персональний склад (додається).

 

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації (додається).

 

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункти 1, 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 березня 2008 року № 86 “Про виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008”;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 серпня 2014 року № 371 “Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації”;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада 2014 року № 555 “Про внесення змін до комісії з розгляду звернень громадян”.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                 М. СИТНИК

 

 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                                             06.05.2015 № 141

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

при районній державній адміністрації

 

1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації (далі — Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органам при Куп'янській районній державній адміністрації, утвореним головою районної державної адміністрації з метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України “Про звернення громадян”, удосконалення роботи із зверненнями громадян.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями комісії є:

сприяння громадян у вирішенні питань, з якими вони звертаються до районної державної адміністрації та органів державної влади вищого рівня, у тому числі за місцем їх проживання;

з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян;

підготовка пропозицій щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян, а також вирішення найбільш актуальних питань, що зазначені у зверненнях громадян.

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Заслуховує на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Комісії.

4.2. Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування.

4.3. Ініціює питання про притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

4.4. Готує пропозиції щодо вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства України про звернення громадян.

4.5. Вирішує інші питання з метою реалізації покладених на неї завдань.

 

5. Для виконання завдань та функцій, покладених на Комісію, Комісія має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Запрошувати заявників на засідання Комісії.

5.3. Залучати до роботи Комісії представників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників).

 

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

Голова Комісії:

здійснює керівництво роботи Комісії;

розподіляє обов'язки між членами Комісії;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про Комісію.

 

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться щомісяця. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Комісії визначаються її головою. Про час і місце проведення засідання її члени інформуються завчасно, але не пізніше ніж за одинь день. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів Комісії.

 

8. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови Комісії.

 

9. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписують головуючий на засіданні та секретар Комісії.

Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

10. У разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право письмово викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює секретар Комісії.

 

12. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії покладається на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                               О. Кубрак

 

Єрмолаєнко, 5 65 71

Переглядів: 4
Дата публікації: 14:08 07.05.2015
Версія для слабо- зорих