Державна інспекція енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії України (Держенергонагляд) інформує
Консультації міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
19.01.2018
день - Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Спортивні змагання на відділеннях районної ДЮСШ, присвячені Дню Соборності України Організатор:Районна ДЮСШ Час проведення:19.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Спортивні зали ЗОШ району
08:00 - Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації Дроботом А.Д. Організатор:Загальний відділ апарату райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 08:00 Місце проведення:с.Смородьківка
10:00 - Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Нарада з головними агрономами сільгосппідприємств щодо стану озимих культур та особливості їх перезимівлі Організатор:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 10:00 Місце проведення:Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
11:00 - Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Патріотична година «Соборна Україна – навіки єдина» Організатор:Відділ культури і туризму райдержадміністрації Час проведення:19.01.2018 11:00 Місце проведення:Міський терцентр
20.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Відділ освіти Час проведення:20.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
21.01.2018
10:00 - Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Участь у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (І тур) Організатор:Відділ освіти Час проведення:21.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Докладніше
Пошук
Посилання

 


Консультативно-дорадчі органи | Колегія райдержадміністрації | Поточна діяльність | Рішення колегії Куп'янської райдержадміністрації за 2015 рік | Рішення колегії Куп'янської райдержадміністрації від 20 травня 2015 року | Витяг з протоколу №2 засідання колегії райдержадміністрації "Про стан роботи з кадрами, організація розвитку персоналу в районній державній адміністрації"
Витяг з протоколу №2 засідання колегії райдержадміністрації "Про стан роботи з кадрами, організація розвитку персоналу в районній державній адміністрації"

Куп’янська районна державна адміністрація

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2

засідання колегії

Куп'янської районної державної адміністрації

 

IV. СЛУХАЛИ: Про стан роботи з кадрами, організація розвитку персоналу в районній державній адміністрації — протокольний розгляд.

 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи з кадрами в районній державній адміністрації, колегія районної державної адміністрації відзначає, що кадрова робота в районній державній адміністрації спрямована на вдосконалення, виховання та формування управлінської культури державних службовців; раціональний добір та розстановку кадрів, сприяння професійному і кар’єрному розвитку працівників; забезпечення прозорості при призначенні на посади, просуванні по службі та ротації кадрів.

Робота з кадрами в районній державній адміністрації має системний характер і проводиться згідно з Комплексним планом роботи з кадрами. Зазначений план передбачає організаційні заходи з питань кадрової служби, формування кадрового резерву, формування складу державних службовців та роботу з ним, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Структура районної державної адміністрації складається з апарату (8 підрозділів) та 12 структурних підрозділів (3 управління, 5 відділів, 3 сектори, 1 служба), яка приведена у відповідність до законодавчих та нормативно-правових актів.

Упорядкування структури районної державної адміністрації було масштабним заходом 2014 року, що спричинило внесення змін до штатних розписів, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників. Станом на 01 січня 2015 року в районній державній адміністрації за штатним розписом — 87 посад, фактично працюючих на посадах — 73 особи, вакантних посад — 10.

Прийняття на державну службу в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” та інших нормативно-правових актів на конкурсній основі. Згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2002 року № 169, в апараті районної державної адміністрації та трьох самостійних управліннях працюють конкурсні комісії на заміщення вакантних посад державних службовців. Протягом 2014 року в районній державній адміністрації проведено 6 засідань конкурсних комісій. На конкурсній основі призначено на посади державних службовців 3 особи. Розпочато перевірку стосовно цих осіб на виконання вимог Закону України «Про очищення влади». Всього у 2014 році призначено на посади 7 державних службовців. Звільнено з посад 14 державних службовців.

Особлива увага в районній державній адміністрації приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою щоквартально аналізується якісний склад кадрового потенціалу, який показує, що з 77 державних службовців, які фактично працюють на посадах мають повну вищу освіту 74 особи (97 %) і 2 державні службовці мають базову вищу (3 %)

Із загальної кількості працівників: чоловіків —12, жінок — 65. Аналіз вікового складу державних службовців засвідчив, що найчисельнішою є вікова група 31-40 років, яка складає 29 %, але це працівники з уже наявним професійним досвідом.

Підвищення кваліфікації державних службовців є одним із напрямів кадрової роботи у районній державній адміністрації. Так, за різними видами навчання упродовж 2014 року підвищили кваліфікацію 8 державних службовців. Широко використовується система підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. Щомісячно в районній державній адміністрації проводяться навчання працівників та кадрового резерву, семінари-наради для працівників сільських рад району. У 2014 році проведено 24 таких навчання.

Протягом звітного періоду 1 працівник районної державної адміністрації став слухачем Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; 2 — продовжують заочно навчатись для здобуття вищої освіти за спеціальністю галузі знань «державне управління» у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківському національному економічному університеті. Станом на 01 грудня 2014 року в районній державній адміністрації працювало 5 магістрів державного управління та11 магістрів державної служби.

Сформовано кадровий резерв на 2015 рік, до складу якого включено 162 особи, жінки складають 86 % (139 осіб). До кадрового резерву зараховано 36 осіб віком до 30 років (22 %). Серед осіб, зарахованих до кадрового резерву, 4 магістри державного управління та 10 магістрів державної служби.

Районною державною адміністрацією забезпечується не лише планування

службової кар’єри, а й аналіз ефективності роботи персоналу. Ця робота тісно пов’язана з проведенням щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань та їх атестації. У січні-лютому 2015 року щорічній оцінці підлягало 54 державні службовці, не підлягало — 28. За результатами щорічної оцінки, проведеної безпосередніми керівниками та керівниками вищого рівня, високу оцінку одержали 12 осіб, добру —41 особа, задовільну чи низьку — жодна особа.

У районній державній адміністрації дотримуються вимог антикорупційного законодавства. Основним завданням з цього питання є здійснення заходів, спрямованих на проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо практичного застосування антикорупційного законодавства України. Протягом звітного періоду рішень суду про притягнення до відповідальності державних службовців районної державної адміністрації не надходило. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, звільнень державних службовців із займаних посад на підставі рішень суду не було.

Упродовж року координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та виконкомів сільських рад щодо роботи з кадрами з питань дотримання вимог чинного трудового законодавства, законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією, надавалася методична і практична допомога посадовим особам, які визначені відповідальними за цей напрямок діяльності. За звітний період із зазначеного питання вивчено роботу 5 структурних підрозділів районної державної адміністрації та 8 виконкомів сільських рад.

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що першочерговими

задачами у здійсненні кадрової роботи у районній державній адміністрації є системна робота з добору персоналу, формування кваліфікаційних вимог до нього, розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності, планування

навчання та кар’єрного зростання державних службовців, здійснення заходів, спрямованих на проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо практичного застосування антикорупційного законодавства

України та виконання інших завдань роботи з кадрами.

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне рекомендувати:

 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1.1. Провести аналіз стану реалізації державної кадрової політики та за результатами проведеного аналізу вжити дієвих заходів щодо практичної реалізації актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики.

1.2. Забезпечити безумовне виконання законодавчих та нормативно-правових актів щодо проходження державної служби.

1.3. Здійснювати заходи щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

1.4. Покращити роботу, спрямовану на здійснення превентивних заходів щодо профілактики скоєння корупційних правопорушень державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування та на своєчасне реагування на них шляхом розгляду зазначених питань на нарадах за участю керівництва

1.5. Залучати громадськість та громадські організації до участі у реалізації заходів з питань запобігання і протидії корупції.

 

2. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:

2.1. Узагальнити та забезпечити розгляд інформації про вжиті заходи щодо покращення стану роботи з кадрами, організацію навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного законодавства по державну службу в місцевих органах виконавчої влади на засіданні Ради по роботі з кадрами в ІІ кварталі 2015 року.

2.2. Зосередити особливу увагу на питаннях добору кандидатів на навчання у 2015 році до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківського національного економічного університету.

2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації із зазначеного питання.

 

(прийнято одноголосно)

 

 

Голова районної державної

адміністрації, голова колегії                                                                                      М.Ситник

 

 

Кубрак

Єрмолаєнко

Переглядів: 3
Дата публікації: 11:50 22.05.2015
Версія для слабо- зорих